O nás Projektovanie
a diagnostika stavieb

Ateliér pre projektovanie a diagnostiku stavieb PRODIS založil v roku 1991 Ing. Vladimír Kohút ako projekčnú kanceláriu autorizovaného stavebného inžiniera. Kancelária prešla 01.01.2008 transformáciou na spoločnosť s ručením obmedzeným. Od 30.06.2016 pôsobí spoločnosť na Slovenskom trhu a v zahraničí pod vedením dvoch dlhoročných pracovníkov, bývalých spolužiakov Svf STU v Bratislave Daniela Kóňu a Juraja Štrbáka.

KEEN
TO
BIM
Sme pripravení hľadať a skúšať kompromisy. Efektívnejšie aplikácie, technická zdatnosť, ochota a schopnosť prispôsobiť sa v prostredí BIM z komplexnejšieho pohľadu. Urýchlenie projektového procesu je našou prioritou.

Naša práca Prečo s nami
spolupracovať

Dbáme na kreatívny prístup, ktorý je u nás neoddeliteľne prepojený s technickou zdatnosťou.

Naše projekty obstáli voči požiadavkám náročných klientov a podrobným vysoko profesionálnym auditom.

Za našimi riešeniami si stojíme a vieme prípadné názorové odlišnosti profesionálne komunikovať k dosiahnutiu konsenzu.

Hoci rešpekt k fyzikálnym zákonom je na prvom mieste, radi hľadáme riešenia do vyčerpania všetkých možností.

Sme nároční na vlastné personálne obsadenie a na priame otázky dávame vždy priamu odpoveď.

Možno aj preto, že pri práci využívame REVIT, ALLPLAN, AutoCAD, Scia Engineer a mnoho iných technických softvérových produktov.

Ponuka služieb V čom sa naozaj
vyznáme

 • Statické a dynamické analýzy nosných konštrukcii zo železobetónu, ocele, dreva
 • Návrh nosných konštrukcii s funkciou vodonepriepustnosti – biele vane
 • Návrh dodatočne predpätých železobetónových a oceľových konštrukcii
 • Návrh geotechnických konštrukcii v oblasti pozemných stavieb
 • Doskopilótové základy
 • Zabezpečenie stavebnej jamy
 • Statické zabezpečenie základov jestvujúcich budov
 • Diagnostika stavieb a odborné posudky – stanovenie príčin porúch a návrh sanácie nosných prvkov
 • Audit projektov nosných konštrukcii budov
 • Rekonštrukcie pamiatkovo chránených budov
 • Spracovanie výkresov v podrobnosti pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Projekty Projekty, ktoré nám
prirástli
k srdcu

Radi prijímame výzvy odvážnych architektonických návrhov a s nadšením tvoríme technické riešenia, ktoré umožňujú premieňať vízie architektov na reálne a bezpečné budovy.

Je pre nás dôležité nie len stavať nové, ale prijímame aj výzvy z histórie. Obdivujeme techniky a technológie ktorými bravúrne disponovali naši predkovia a pomocou ich znalostí zabraňujeme kráse z minulosti, pádu do priepasti času.

SKY PARK
LANDEREROVA 12
RIVER PARK
HOTEL ELIZABETH
TOWER 115
Zobraziť ďalšie projekty

Team Nadšenie, technická zdatnosť,
kreativita a rešpekt k fyzikálnym zákonom

Skúsenosť

33
rokov na trhu

Flexibilita

24/7
time managment

Spoľahlivosť

2318
spracovaných projektov

© PRODIS plus s.r.o.
Made by CODES CREATIVE